Μπορώ να ακυρώσω μια αίτηση ή να πραγματοποιήσω αλλαγές;

( By. dvadmin )

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατές περαιτέρω αλλαγές.